Jutut Hämeenlinna

Hämeenlinna sai uuden luonnonsuojelualueen – Sibeliuksen metsässä on metsäkirkkomainen tunnelma

Aulangonjärven itäpuolelle perustettiin uusi luonnonsuojelualue.
Sibeliuksen metsään ja sen tuntumaan pystytetyt opastetaulut kertovat suomeksi ja englanniksi alueen luonnosta, Sibeliuksesta ja hänen luontosuhteestaan.
Aulangonjärven itäpuolelle perustettiin uusi luonnonsuojelualue.

Hämeenlinnalaiset saivat viime viikolla uuden luonnonsuojelualueen kotikaupunkiinsa. Hämeen ely-keskus päätti noin sadan neliön laajuisen luonnonsuojelualueen perustamisesta Aulangonjärven itäpuolelle perjantaina.

Kaupungin ympäristöasiantuntija Heli Jutila on Sibeliuksen metsäksi nimetystä alueesta innoissaan.

– Uuden luonnonsuojelualueen perustaminen Etelä-Suomen alueelle on aina merkittävä asia, Heli Jutila sanoo.

Sibeliuksen metsä täydentää luonnonarvoiltaan valtakunnallisesti arvokasta Aulangon kokonaisuutta.

Alueella on Museoviraston rekisterin mukaan kaksi kiinteää muinaisjäännöstä.

Korkeat puut luovat alueelle metsäkirkkomaisen tunnelman. Sen vaaliminen on metsän ydinosan hoidon keskeinen tavoite.

 

Luonnonsuojelualueen perustaminen ei vaikuta Aulangonjärven ympäristön käyttöön retkeilypolkuna, ratsastusreittinä ja latuna.

– Mahdollisuus virkistyskäyttöön on pyritty säilyttämään, Jutila lupaa.

Aulangonjärven ympäri kulki jo aiemmin retkeilyreitti. Nyt siihen osaan reittiä, joka kulkee Sibeliuksen metsässä, on perustettu luonto- ja kulttuuripolku.

Opastetaulujen lisäksi reitillä on tehty muitakin uudistuksia: noroja ylittäviä pitkoksia on uusittu, ja myöhemmin syksyllä on tulossa portaat Levonkallion itäpuolelta rantaan.

Kaupunki teki alueen rauhoitushakemuksen ely-keskukselle jo viime joulukuussa, osana itsenäisyyden juhlavuoden Luontolahjani satavuotiaalle -kampanjaa.

Sibeliuksen Metsän -luonnonsuojelualueen perustaminen vahvistaa kaupungin mukaan Hämeenlinnan asemaa Sibelius-kaupunkina. Säveltäjä sai valtakunnallisesti arvokkaassa maisemassa innoituksensa esimerkiksi merkkiteos Finlandiaan.

Alueen perustamispäätös juhlistaa kuluvaa eurooppalaisen kulttuuriperinnön teemavuotta.

Natura 2000 -verkostoon kuuluvana Sibeliuksen metsä täydentää alueen suojelukokonaisuutta.

Alueella arvioidaan olevan huomattava välillinen taloudellinen merkitys Aulangon matkailun kokonaisuuteen.

Sibeliuksen metsä

Aulangonjärven itäpuolelle, kansallisen kaupunkipuiston alueelle, perustettu 97 hehtaarin luonnonsuojelualue.

Sai nimensä säveltäjämestarin mukaan, sillä metsä oli Jean Sibeliuksen kouluvuosien luontoretkien kohde.

Ydinalueita ovat Käärme- ja Levonkallioiden ympäristö, Levonhaka ja alueella kulkevan ulkoilureitin ympäristö, jonne on avattu uusi luonto- ja kulttuuripolku.

Viitoitusta Sibeliuksen Metsän alueelle on osoitettu Aulangon Heikkilän tien varteen. Auton voi jättää p-alueelle.

Menoinfo