Jutut Hämeenlinna

Jaossa satojen tonnien potti

Ars-Häme ry:n toiminnanjohtaja Sirpa Taulu arvioi, että järjestöavustuksen hakeminen toimii Hämeenlinnassa sujuvasti.

On taas se aika, kun järjestöjen ja yhdistysten kannattaa olla hereillä: kaupungin jakamat harkinnanvaraiset järjestöavustukset ensi vuodelle ovat haettavissa. Hakuaikaa on lokakuun loppuun asti.

Yhdistyksille jaettava summa ratkeaa lopullisesti marraskuussa, kun valtuusto hyväksyy talousarvion. Esitys järjestöavustusten määräksi on 275 000 euroa eli sama summa kuin viime vuonna.

Viime vuoden haussa kaupunki sai avustushakemuksen 195 yhdistykseltä. Haettujen avustusten yhteissumma oli 859 883,59 euroa. Näistä toiveista toteutui siis vajaa kolmasosa.

Tilaajapäällikkö Päivi Joenmäki Hämeenlinnan kaupungilta kertoo, että vuoden 2019 haussa kriteerit ja avustusmuodot ovat samat kuin vuoden 2018 haussa.

Ars-Häme ry sai viime vuonna avustusta 14 000 euroa. Toiminnanjohtaja Sirpa Taulu konkretisoi, mikä on järjestöavustuksen merkitys yhdistykselle.

– Meidän toiminnalle järjestöavustus on elintärkeä, ilman sitä ei olisi mahdollisuus toimia. Se on meidän kokonaisvuosibudjetista tuollaiset 8–9 prosenttia, Taulu sanoo.

Ars-Häme pyörittää Galleria Koneen, Taidelainaamon ja Taidekasarmin toimintaa. Taulu kertoo, että vuosimenoista puolet on tilavuokria. Yhdistyksellä on kaksi osapäiväistä työntekijää.

– Kaupungin ja valtion avustukset ovat ainoita avustuksia, joita voi käyttää perustoimintaan. Kaikki muu rahoitus, jota haetaan, on johonkin erityishankkeeseen, hän vertaa.

Ars-Häme ry:n toiminnanjohtaja Taulu kokee, että järjestöavustusten hakeminen ja saaduista avustuksista raportoiminen Hämeenlinnan kaupungille on helppoa.

– Se on erittäin sujuvaa. Yhdistyslainsäädäntöön kuuluu, että pitää olla toimintakertomukset, -suunnitelmat, talousarviot. Ne tulevat yhdistykseltä joka tapauksessa.

Hakemuksen voi jättää sähköisellä lomakkeella edellä mainitussa osoitteessa tai palauttaa liitteineen postitse osoitteella Hämeenlinnan sivistys- ja hyvinvointilautakunnalle.

Sähköisessä hakemuksessa on syytä huomioida, että henkilöllä, jonka tunnuksilla sähköinen avustushakemus tehdään, tulee olla yhdistyksen sääntöjen mukainen nimenkirjoitusoikeus. Tämä on siis verrannollinen paperilomakkeen allekirjoittamiseen.

Hakemukset on palautettava viimeistään keskiviikkona 31.10.2018 kello 12.00.

– Hakemuksen tulee olla perillä määräaikaan mennessä, myöhästyneitä avustushakemuksia ei oteta käsittelyyn. Kannattaa myös määritellä tarkasti se, mihin avustusta haetaan, tilaajapäällikkö Joenmäki ohjeistaa.

Avustukset maksetaan saajille ensi vuoden aikana. Ennen avustusten maksamista hakijoiden tulee toimittaa kaupungille vuoden 2018 talousarvio ja tilinpäätös sekä vuoden 2019 talousarvio ja toimintasuunnitelma.

Aikaisempina vuosina myönnetty avustus ei vaikuta uuden avustuksen saamiseen, vaan myöntäminen tapahtuu tapauskohtaisesti. Avustuksen saaja tekee kaupungin kanssa sopimuksen siitä, mihin avustusta käytetään.

Avustuksia koskeviin tiedusteluihin vastaavat kaupungilta Päivi Joenmäki ja kulttuuripäällikkö Janne Nieminen.

Järjestöavustukset

Tila-avustusta voi hakea tilaan, joka on vuokrattu yksityiseltä tai suoralla sopimuksella Hämeenlinnan kaupungin Tilapalveluilta. Avustusta ei myönnetä tiloihin, joiden vuokrakustannuksiin kaupunki osallistuu eli esim. Hämeenlinnan Liikuntahallit Oy:ltä tai Kumppanuustalolta vuokrattaviin tiloihin.

Toiminta-avustus sisältää myös yhteisöllisyyttä lisäävät tapahtumat. Avustusta voivat hakea toimijat, jotka tarjoavat kaupunkilaisille kulttuuri-, liikunta- ja harrastustoimintaa tai tukevat muuten kuntalaisten sivistystä tai hyvinvointia.

Avustuksen saajan tulee olla rekisteröity yhdistys, uskonnollinen yhdyskunta tai säätiö, tuettavan toiminnan tulee olla mahdollisimman vaikuttavaa, avustuksen saajan toiminnan tulee olla suunnitelmallista ja Hämeenlinnan asukkaita palvelevaa.

Hakijalta edellytetään omarahoitusosuutta tai muuta aktiivista panosta avustuksen kohteena olevan toiminnan toteuttamisessa.

Avustus on käytettävä siihen tarkoitukseen, mihin se on myönnetty. Avustuksia ei myönnetä jälkikäteen anottuihin, jo toteutuneisiin tapahtumiin, hankkeisiin tai kuluihin.

Avustukset ovat vuosisidonnaisia eli avustus on käytettävä vuoden 2019 aikana. Myönnetty avustus maksetaan vuonna 2019, kun tarvittavat asiakirjat on toimitettu.

Avustusta ei myönnetä eikä sitä saa käyttää investointeihin tai kiinteän omaisuuden hankintaan, matkakustannuksiin, juoma- tai ruokailukustannuksiin tai yksityisille henkilöille, yrityksille tai rekisteröimättömille yhdistyksille.

Menoinfo