Jutut Hämeenlinna

Jätehuollon järjestelmään on tulossa syksyllä muutoksia

Kaikkien asuin- ja vapaa-ajankiinteistöjen on kuuluttava jätehuollon piiriin. Kiinteistöllä voi olla joko oma jäteastia tai naapureiden kanssa voi hankkia niin sanotun kimppa-astian.

Suurin osa Hattulaa ja Hämeenlinnan pohjoiset osat siirtyvät uuteen jätehuollon järjestelmään 1. lokakuuta alkaen. Muutos koskee vain seka-, kuiva- ja biojätteitä. Jäteastioiden tyhjennyspäiviin tulee suurella osalla kiinteistöistä muutoksia. Lisäksi astioita tyhjentävä kuljetusyhtiö saattaa vaihtua. Tyhjennysreittien muuttumisen vuoksi ensimmäinen tyhjennysväli saattaa myös olla lyhyempi tai pidempi kuin normaalisti. Asiakaspalvelun ja laskutuksen hoitaa Kiertokapula.

Hattulan kunta ja Hämeenlinnan kaupunki antoivat kilpailutuksen järjestämisen ja jätehuollon hallinnoinnin Kiertokapulan hoidettavaksi. 1. lokakuuta alkaen tyhjennyksistä pohjoisella alueella (pääosin Hattula) vastaa Remeo Oy ja läntisellä alueella Urbaser Oy. Koko alueen syväkeräysastiat siirtyvät 1.5. 2019 alkaen Lassila & Tikanojan tyhjennettäviksi. Vanhan kuljetusyhtiön ja kiinteistön välillä olevat jätehuoltosopimukset raukeavat automaattisesti muutoksen yhteydessä. Asumisessa syntyvää jätettä saavat alueella kuljettaa vain edellämainitut kuljetusyhtiöt.

Kiertokapula lähettää syyskuun aikana kirjeen kaikille niille, joita muutos koskee. Mikäli kiinteistö sijaitsee pohjoisella tai läntisellä alueella, mutta kirjettä ei ole tullut 1. lokakuuta mennessä, kannattaa ottaa yhteyttä Kiertokapulan asiakaspalveluun (puh. 075 753 0010, asiakaspalvelu@kiertokapula.fi).

Kaikille avoimia yleisötilaisuuksia, joissa kerrotaan jätehuollon muutoksista, järjestetään 22. elokuuta Wetterhoffin auditoriossa, 28. elokuuta Hattulassa Juteini-talossa, 3. syyskuuta Rengon kirjastossa ja 12. syyskuuta Kalvolan Palotalolla. Kaikki tilaisuudet alkavat kello 18.00. Paikalla ovat sekä jätehuoltoviranomaisen että Kiertokapulan edustajat.

Jätehuollon palveluiden on oltava tasapuolisesti kaikkien saatavilla ja kaikkien on kuuluttava jätehuollon piiriin. Kiertokapulan mukaan jätehuollon keskitetyn kilpailuttamisen ansiosta saadaan kaikille samat, keskimäärin edullisemmat tyhjennyshinnat.

Jätelautakunta hyväksyy kunnallisen jätetaksan, josta löytyvät mm. tyhjennyshinnat. Jätetaksan luonnos on tällä hetkellä nähtävillä jätelautakunta Kolmenkierron sivuilla (www.kolmenkierto.fi).

Kunnissa olevat jätehuoltomääräykset eivät muutu. Esimerkiksi tyhjennysvälejä, jäteastioita, kompostointia ja lajittelua koskevat säädökset pysyvät ennallaan. Määräykset ovat luettavissa jätelautakunta Kolmenkierron sivuilla (www.kolmenkierto.fi). Jätteiden kierrättäminen on erittäin tärkeää, sitä pyritään tehostamaan ja siihen kannustetaan. Jätteet joita ei voida hyödyntää materiaaleina, hyödynnetään energiana. Esimerkiksi likaiset paperi-, kartonki- ja muovipakkaukset, muoviesineet, lasiesineet ja -astiat, rikkinäiset ja käyttökelvottomat tekstiilit, siivousjätteet ja hygieniatuotteet kuuluvat tällä hetkellä sekajätteisiin.

Kaikkien asuin- ja vapaa-ajankiinteistöjen on kuuluttava jätehuollon piiriin. Kiinteistöllä voi olla joko oma jäteastia tai lähinaapureiden kanssa voi hankkia niin sanotun kimppa-astian. Kiinteistön haltijan velvollisuus on järjestää jäteastialle määräyksiä vastaava paikka ja hankkia astia. Mikäli kiinteistöllä on tällä hetkellä vuokra-astia, sen jatkokäytöstä on kiinteistön itse sovittava. Myös Kiertokapula vuokraa ja myy jäteastioita. Kiinteistökohtainen astia on ensisijainen vaihtoehto, mutta muutamia aluekeräyspisteitä saatetaan perustaa. Näihin voivat liittyä vain sellaiset kiinteistöt, joilla ei voi olla omaa astiaa. Oman tai kimppa-astian käyttö tulee yleensä selvästi edullisemmaksi kuin aluekeräyspisteen käyttö.

Menoinfo