Jutut

Jätevesivuodosta ei enää merkkejä

Hämeenlinnan Jyrätien tuntumassa 22.1. tapahtuneen jätevesivuodon merkkejä ei ole enää havaittavissa Myllyojassa tai Lehijärvessä. Uusimmat näytteet otettiin 27.2. samoista paikoista kuin aikaisemminkin, ja lisäksi Lehijärven syvännepisteestä otettiin pohjan läheinen näyte. Tulosten perusteella Jyrätien jätevesivuodon aiheuttamat bakteeripitoisuudet ovat sekä Myllyojassa että Lehijärvessä laskeneet tavanomaiselle tasolle, ja Lehijärven vettä voi käyttää normaalisti uima-, sauna- ja kylpyvetenä.

Jätevesivuodon tehostettu jälkiseuranta Myllyojalla ja Lehijärvellä päättyy. Seurannassa siirrytään tavanomaiseen vesistöjen tilan seurantaan.

 

Menoinfo