Jutut

Kanta-Hämeen järjestöyhteistyörakenne kommentoitavissa

Tulevan maakunnan tehtävien kirjo on laaja. Kansalaisyhteiskunnalla on merkittävä rooli näiden tehtävien edistämisessä – eritoten neuvonnassa, edunvalvonnassa, ennalta ehkäisevässä työssä jne. Jotta eri toimijat voivat tehdä töitä maakunnan asukkaiden hyväksi yhteistyössä tulevan maakunnan kanssa, tulee niillä olla oma paikkansa tulevan maakunnan rakenteissa.

Valmisteilla on Kanta-Hämeen järjestöyhteistyörakenne. Yhdistyksiltä, seuroilta, järjestöiltä kaivataan kommentteja sen luonnokseen. Luonnos Kanta-Hämeen Järjestöasiain neuvottelukunnaksi on tutustuttavissa ja kommentoitavissa 3.4.–30.4.2018 osoitteessa http://www.hameensetlementti.fi/toimialat/kansalaistoiminta/jarjestoyhteistyo/ajankohtaista/. Saatujen kommenttien pohjalta laaditaan toukokuussa esitys Kanta-Hämeen järjestöyhteistyörakenteeksi.

Menoinfo