Jutut Hämeenlinna

Katuman kiertoliittymä valmistuu marraskuussa

Katuman kiertoliittymässä liikenne soljuu hyvin muutostöistä huolimatta. Maanantaina risteyksessä mitattiin, ovatko kaikki uudet palikat oikeilla kohdillaan.

Katuman kiertoliittymän laajennustyöt venyvät marraskuun lopulle. Alun perin töiden piti valmistua syyskuun loppuun mennessä.

– Rautatien yli menevän sillan korjauksen työtapaa vähän muutettiin, siksi valmistuminen siirtyy myöhemmäksi. Muuten työt ovat pysyneet aikataulussa. Viivästyksestä ei koidu haittaa, sillä liikenne on sujunut liittymässä korjauksen aikaan hyvin, kaupungin vt. rakennuspäällikkö Esa Ränkman kertoo.

Valtatie 10:n varrella oleva liittymä muuttuu kaksikaistaiseksi. Kaistan valinta pitää miettiä jo liittymään tultaessa. Esimerkiksi jos autolla ajetaan Turusta päin ja tarkoituksena on mennä kolmannesta poistumiskohdasta Lahden suuntaan, sisempi kaista valitaan heti, ja sillä pysytään niin kauan, kunnes liittymästä poistutaan.

Tarve kiertoliittymän muutoksiin tuli aikoinaan teollisuudesta, sillä Harvialantien varrella sijaitsee raskasta teollisuutta, jonne kulkee paljon rekkaliikennettä. Vanhassa mallissaan liittymässä oli kiperä käännös, joka oli isoille autoille hankala. Pääsyynä hankkeeseen onkin ollut turvallisuuden parantaminen ja liikenteen sujuvoittaminen.

Kaksikaistaisuuden lisäksi liittymä uusiutuu niin, että risteäville teille rakennetaan lisäkaistoja, kaksi vanhaa alikulkukäytävää korjataan ja tievalaistus uusitaan.

Kiertotie kevyelle liikenteelle Turun suunnasta kuljettaessa on ohjattu Hongiston asuinalueen kautta Kallionkuvetta, Kirkkokallionkatua ja Autotehtaantietä pitkin. Ränkmanin mukaan Ely-kekus edellytti, että kiertotien pitää olla päällystetty väylä.

Liittymän korjaustyötä urakoivan Destian työpäällikkö Asko Markoff vakuutti aiemmin, että liikennejärjestelyihin kiinnitetään erityistä huomiota, sillä töitä tehdään koko ajan vilkkaan liikenteen seassa.

Kaupungissa vastaavanlainen kiertoliittymä on myös Poltinaholla. Risteys ruuhkautuu jonkin verran aamuisin ja iltapäivisin. Kolmisen vuotta sitten yhdyskuntalautakunnassa oli esitys, että risteykseen laitettaisiin liikennevalot, mutta lautakunta hylkäsi ehdotuksen. Asia oli ajankohtainen siinä vaiheessa, kun Hattelmalantien varteen kaavailtiin uutta lukiorakennusta. Tuolloin liittymää kuitenkin jonkin verran parannettiin muun muassa selkeyttämällä sen yksikaistaisuutta.

– Tällä hetkellä Poltinahon kiertoliittymään ei ole vireillä mitään muutosta. Jos sellaista suunnitellaan, asian pitää ensin mennä lautakuntaan, yhdyskuntarakenteen suunnittelupäällikkö Jenni Sabel kertoo.

Sabelin mukaan Poltinahon kiertoliittymä ei ole nykyisellään hyvä, sillä yleisesti tiedetään, että se ei ole jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden turvallisuuden kannalta paras mahdollinen.

Ainakaan pariin vuoteen Poltinahon risteyksessä ei tehdä muutostöitä, mutta tilanne saattaa olla toinen esimerkiksi sitten, kun Ahvenistontien varteen tulevan uuden sairaalan liikennevaikutuksia selvitetään.

– Kun asia nousee ajankohtaiseksi, lautakunnalta haetaan jälleen suunnittelulupaa. Mutta viime aikoina liittymästä ei ole tullut kaupungille mitään palautetta, Sabel sanoo.