Jutut Hämeenlinna

Läheisten päihteiden käyttö huolettaa

66 prosenttia A-klinikan kyselyyn vastanneista kertoi joskus olleensa huolissaan perheenjäsenen, sukulaisen tai ystävän päihteiden käytöstä. ARKISTOKUVA.

A-klinikka Oy:n ehkäisevä päihdetyö on nyt kolmatta kertaa toteuttanut kyselyn, jossa selvitettiin alkoholiin, muihin päihteisiin ja rahapelaamiseen liittyviä asenteita. Hämeenlinnassa, Hattulassa ja Janakkalassa yli 1 000 asukasta vastasi kyselyyn, jonka tuloksissa nousi esiin kuntalaisten huoli läheisten päihteiden käytöstä. Kysely toteutettiin ensimmäistä kertaa laajemmin myös peruskoulujen yläasteilla.

Päihdeasennekysely tarjoaa seudun asukkaille mahdollisuuden tuoda äänensä kuuluviin päihteisiin ja kuntalaisten hyvinvointiin liittyvissä kysymyksissä. Läheisen, perheenjäsenen, sukulaisen tai hyvän ystävän päihteiden käytöstä oli joskus ollut huolissaan 66 prosenttia kyselyyn vastanneista. Alle 18-vuotiaistakin lähes puolet kertoi kantaneensa asiassa huolta.

Kyselyssä selvitettiin lapsuusajan kokemuksia vanhempien päihteiden käytöstä. Vastanneista 15 prosenttia oli kokenut usein haittoja aikuisten alkoholinkäytöstä lapsuudenkodissaan. Joskus haittoja kertoo kokeneensa noin joka neljäs vastaaja.

– Lapsuusajan huonot kokemukset voivat heijastua myös myöhempään elämään. Lapsen kokemuksen tulisi ohjata vahvemmin sitä, miten alkoholinkäyttöön lasten seurassa suhtaudutaan”, ehkäisevän päihdetyön koordinaattori Paula Meskanen A-klinikka Oy:stä kertoo.

Eniten oli koettu ahdistusta ja häpeää vanhemmista sekä perheriitoja. Vastauksissa kerrottiin myös pelosta juovaa vanhempaa kohtaan ja lähisuhdeväkivallasta perheessä.

Kuntalaisten mielestä nuorten päihteiden käyttöön tulisi puuttua nykyistä enemmän. Alaikäisistä vastaajista lähes puolet (43 prosenttia) koki, että vanhemmat eivät valvo riittävästi nuorten päihteiden käyttöä. Aikuiset vastaajat toivoivat vanhempien valvontaa vielä merkittävästi enemmän (67 pros.).

Kaksi kolmesta (66 pros.) alle 18-vuotiaasta vastaajasta kertoi, ettei ole kokeillut päihteitä lainkaan. Reilu kolmannes (40 pros.) nuorista koki, että alaikäinen kohtaa sosiaalista painetta käyttää alkoholia tai muita päihteitä.

– Nuoret toivovat, että voisivat keskustella päihteistä omien vanhempiensa kanssa. Myös palveluiden pitäisi olla helposti saatavilla – kyselyn vastausten perusteella moni nuori ei tiedä, mistä apua voi hakea, Meskanen sanoo.

Myös rahapelaaminen askarrutti vastaajia. Huolestuttavaa oli, että yli puolet (57 pros.) kaikista kyselyyn vastanneista ei tiennyt, mistä rahapelaamiseen liittyviin ongelmiin saa apua.

Menoinfo