Oikeaa vai väärää tietoa?

Vaikka median tehtävänä on välittää laaja-alaisesti ja totuudenmukaisia uutisia, kertoa ja tiedottaa merkittävistä tapahtumista, sekä valaista tapahtumien taustoja sekä niiden seurauksia. Mutta asioista tiedottaminen on kovin puutteellista, epäselvää ja monesti myös virheellistä.

Siksi monille, myös arkielämän asioiden uudet käänteet ja vanhojen tietojen ja käytäntöjen muutokset jäävät tuntemattomiksi joka vaikeuttaa monien ihmisten omien asioiden hoitoa.

Uutisointi ja tiedottaminen kuuluisi tehdä harkiten useilta kanteilta tarkastellen ja täysin puolueettomasti ilman omien mielipiteiden esiin nostamista. Tämä on myös valtamedialle vaikeaa. Ei tarvitse olla kovinkaan tarkka kuulija tai lukija, kun huomaa, että eri tapahtumista uutisointiin tulee selvä toimittajan taustasta tuleva mielipide mukaan.

Lisäksi kaikki tiedotusvälineet käyttävät uutisoinnissa sekä myös uutisten ja tapahtumien syitä ja seurauksia tarkkaillessaan ns. asiantuntijoita joka tarkoittaa vain että ”asiantuntija” kertoo oman näkemyksensä asiaan.

Olipa kysymys vaikkapa sotien, onnettomuuksien, politiikan tai vanhustenhoidon tilan uutisoinnista ”asiantuntijoilla on kerrottavana vain oma mielipiteensä.

Onko mielipiteensä esittäjän kertoma uskottava, puolueeton ja todenmukainen? Heillä on tietenkin oikeus omaan mielipiteeseensä, mutta kertovatko he totuuden vai oman mielipiteensä ja mikä on median vastuu?

Oikea tieto uutisen sisällöstä ja varsinkin sen taustoista jää vastaanottajan vastuulle, kun kaksi tai useampikin asiantuntija antaa ristiriitaisia lausuntoja samasta asiasta.

Kansalaiset kaipaavat selkeää ja oikeudenmukaista tiedotusta, myös ikäihmisille soveltuvassa muodossa, heitä koskettavista ja kiinnostavista asioista.

Kysymys kuuluukin onko ”asiantuntijoista” tullut tiedotusvälineiden ja uutisoinnin mielipidevaikuttajia, joihin kansalaisten tulisi luottaa?

Veikko A

Menoinfo