Jutut

Osallistuva kuntalainen

Pirjo Alijärvi

”Ystävä rakas, tahdotko olla mukana rakentamassa tulevaisuuden ihanneyhteiskuntaa?” Näin kysyi aikanaan Miina Sillanpää. Maanantaina 1.10. vietettiin Miina Sillanpään ja kansalaisvaikuttamisen päivää. Miinan aikakautena vaikuttamistyö oli hänen osaltaan pinnistelyä miesvaltaisessa yhteiskunnassa, jossa hän teki uraauurtavaa työtä piikojen oikeuksien puolustajana.

 

Yhteiskunta on muuttunut ja Miinan silmin se voisi olla jo joltain osin lähellä ihanneyhteiskuntaa. Kanavia mielipiteen ilmaisuun on valtavasti. Sanomansa saa perille aina eduskuntaan asti yhdellä napinpainalluksella. Näin teknisesti. Mutta millä tavalla vaikutamme? Onko meillä oikeasti mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa päätöksentekoon ennen kuin asiat ovat liian pitkällä?

 

Kunnissa tapahtuva päätöksenteko on edelleen suhteellisen tiukasti kiinni paikassa ja rakenteissa. Se ei ole onnistunut pyristelemään irti vuosikymmenien aikana muodostuneista käytänteistä. Vaikuttamistyötä tapahtuu laajoilla foorumeilla, mutta niillä on vähäinen vaikutus siihen, miten päätöksenteko etenee kunnan organisaatiossa saati millä tavalla julkinen keskustelu voisi vaikuttaa syntyvään päätökseen jo valmisteluvaiheessa. Meillä on tietyissä, tarkasti määritellyissä asioissa lain määrittelemät kuulemisprosessit, mutta niissä otetaan pääsääntöisesti kantaa jo pitkälle edenneeseen valmisteluun

 

On mielestäni korkea aika uudistaa ja yhdistää demokratiaa ja osallisuutta uudella tavalla. Osallistuva budjetointi on vähemmän mielenkiintoinen termi, mutta toimintona upea asia. Kuntalaiset pääsevät mukaan miettimään mihin rahoja kunnassa kohdennetaan ja millä tavalla palveluja kehitetään. Asukkaiden osaaminen ja asiantuntijuus on tärkeätä ottaa käyttöön, jotta saadaan käyttäjille soveltuvampia palveluja.

 

Osallistuvalle budjetoinnille ei ole yhtä määriteltyä toteuttamistapaa. Jokainen kunta ja maakunta voi kehittää omia tapoja asukkaiden mukaan ottamiselle. Janakkalassa otetaan ensi askeleita osallistuvaan budjetointiin. Miinan kutsu yhteiskunnan rakentamiseen vahvistuu ja konkretisoituu pieneltä osin myös tältä osin.

Menoinfo