Jutut Hämeenlinna

Yhdistykset vaativat parannuksia moottoriradalle

Ahveniston ystävien puheenjohtaja Marita Pennanen ja Paul Betcke tivasivat viranhaltijoilta ja Ahveniston ratayrittäjältä vastauksia moniin kysymyksiin.

Kolme yhdistystä perää Ahveniston moottoriradalle nykyistä parempaa suojausta pohjavedelle ja melulle. Asian tiimoilta järjestettiin niiden pyynnöstä neuvottelu eri osapuolten kesken radan kahviossa viime perjantaina.

Ahveniston ystävät on yhdessä Etelä-Hämeen luonnonsuojelupiirin ja Hämeenlinnan luonnonsuojeluyhdistyksen kanssa tyytymätön tapaan, jolla kaupunki radan omistajana on hoitanut Vaasan hallinto-oikeuden vuonna 2015 määräämien toimien käsittelyn. Ne penäävät myös niitä parannuksia tehtäväksi, joita oikeuden päätös heidän mielestään edellyttää radalla tehtäväksi.

 

Yhdistykset lähettivät asiasta kesäkuussa kirjelmän Hämeenlinnan ympäristöjohtajalle Juha Lahdelle. Yli nelisivuisessa tekstissä ne pyytävät kaupungin ympäristötoimelta nähtäväkseen asiakirjoja, joista selviää, miten kaupunki on täyttänyt hallinto-oikeuden tarkentamat määräykset moottoriradan ympäristöluvasta.

Yhdistykset arvostelevat myös sitä, että kaupunki tilasi teknis-taloudellisen selvityksen Rambolla Finland Oy:ltä hulevesien johtamisesta pohjavesialueen ulkopuolelle, mutta ei tilannut samalla ehdotuksia vaihtoehtoisista toimista asian hoitamiseksi.

– Kaupungin ympäristöjohtaja teki päätöksen, että lisäsuojausta ei tarvita. Oletteko nyt sitten sitä mieltä, että mitään toimia ei radalla tarvita? Ahveniston ystävien varapuheenjohtaja Paul Betcke tivasi neuvottelupöydässä viranhaltijoilta ja ratayrittäjä Pertti Kurki-Suoniolta.

– Kyllä olemme sitä mieltä. Kaikki vaadittavat parannukset radalla ovat tehtynä, vastapuoli vastasi.

 

Viranhaltijoita neuvottelussa edustivat kaupungin ympäristöjohtaja Lahti, ympäristötarkastaja Hannu Lukkarinen, rakennuttajapäällikkö Eija-Liisa Dahlberg ja kaupunkirakennelautakunnan puheenjohtaja Pasi Vesala.

He esittivät yksimielisenä kantanaan, että kaupunki ei pysty toteuttamaan suojelijoiden esittämiä maapohjan suojelutoimia, jotka maksaisivat noin 1,1 miljoonaa euroa. He myös tulkitsevat asiaa niin, että kaupungilla ei ole oikeuden päätöksen ja Ely-keskuksen lausunnon mukaan velvollisuutta tehdä mitään toimia radalla, koska asiat ovat kunnossa.

 

Suojelijat vaativat Betcken ja Ahveniston ystävien puheenjohtajan Marita Pennasen suulla selvitystä monista rataan liittyvistä asioista ja muun muassa suojarakenteita rakennettavaksi radan hulevesille. Myös melumittausten tulokset he haluavat heti nähtäväkseen, vaikka niiden pidemmälle aikavälille tarkoitettu tulkinta onkin vielä kesken.

Suurimpia huolia suojelijoilla on ollut polttoaineen pääsy hulevesien mukana pohjaveteen. He halusivat tarkkoja tietoja muun muassa autojen tankkauksesta. Kurki-Suonio selvitti, että 90 prosenttia radalla ajavista autoista tankataan huoltoasemilla muualla ja loppuihin autoihin lisätään polttoainetta suojapressun päällä. Jos jostain syystä vahinkoja syntyy, niiden jäljet siivotaan heti, ja toisaalta radalla ei pystyisi ajamaankaan, jos siellä olisi öljyläikkiä. Lahti muistutti, että radan tankkaussuunnitelma on hyväksytty lautakunnassa syyskuussa 2015.

– Polttoaineita ei ole päässyt valumaan maahan, Kurki-Suonio vakuutti.

 

Yhdistysten edustajat totesivat saaneensa neuvottelussa hyviä vastauksia kysymyksiinsä, mutta he jatkavat suojelutarpeen selvittelyä edelleen ja päättävät sen jälkeen mahdollisista jatkotoimista.

– Jos emme pääse asiassa yhteisymmärrykseen, pitäisikö meidän ryhtyä menettelyyn kaupunkia kohtaan? Betcke heitti kysymyksen viranhaltijoille.

Menoinfo