Julkaistu: 18.03.2017 01:01

Annetaan nuorille tulevaisuus!

Olemme saaneet kuluvan valtuustokauden seurata ammatillisen koulutuksen kehitystä koulutuskuntayhtymä Tavastian valtuustosta. Jokavuotiset, aina entistä isommat leikkaukset, heikentävät oppilaitosten mahdollisuuksia kouluttaa vankkoja ammattilaisia. Muutokset ovat olleet rajuja niin opiskelijoille kuin henkilökunnallekin, joiden on hyvin pienellä varoitusajalla sopeuduttava hyvinkin radikaaleihin muutoksiin.

Nyt käynnissä on ammatillisen koulutuksen kokonaisuudistus, jonka pitäisi olla voimassa vuoden 2018 alusta. Oppisopimuskoulutuksen uudistamisen ja niin sanotun koulutussopimuksen, eli työpaikoilla tapahtuvan opiskelun, suhteen ei kuitenkaan ole tehty riittäviä muutoksia.

Yritysten tulisi olla valmiita kouluttamaan laadukkaasti ja tasalaatuisesti opiskelijoita entistä laajemmin. Pienten yritysten resurssit järjestää koulutusta ovat kuitenkin usein riittämättömät. Pienestä henkilöstöstä ei usein ole mahdollista tarjota kokoaikaista työssä opettajaa, kun se samalla vie aikaa yrityksen ydintoiminnasta. Vaikkapa tarjoilijan tai koneistajan ammattitaito ja kouluttaminen kun vaatii aivan erilaista osaamista. Työntekijän motivaatio, halu ja taidot ohjata vaativat omalta työyhteisöltään ja esimiehiltään tukea ja mahdollisuuksia.

Meidän tulee muistaa, että oppilailla on oikeus hyvään opetukseen ja ammattitaidon perusteisiin, joilla voi selvitä työelämässä. Oppilailla on myös oikeus opettajiin, joilla on tarvittava ja ajantasainen ammattitaito ja rauha tehdä oma työnsä.

Nuorten 15–24-vuotiaiden työttömyysaste oli tammikuussa 2017 23,5 prosenttia, mikä oli 2,3 prosenttiyksikköä suurempi kuin vuotta aiemmin. Me haluamme, että jo peruskoulun yläasteella puututaan enemmän tukea tarvitsevien oppilaiden kannustamiseen ja motivoimiseen. Ongelmiin pitää puuttua, ennen kuin ne kasvavat liian suuriksi ja vaikeuttavat pääsyä ja sopeutumista toisen asteen opintoihin. Tuen puuttuessa ongelmat näkyvät työpaikoilla tai opintojen jäädessä kokonaan kesken.

Toivomme, että me kaikki heräämme tähän todellisuuteen. Huoli on yhteinen. Yhteistyötä täytyy lisätä ja tiivistää, jotta nuorillemme taataan vahva pohja tulevaisuuteen.

Julkaistu: 09.08.2017 06:00

Jospa ensi vuonna katuvalot sammutettaisiin jo 11.5.2018, jolloin päivän pituus on 17h 04 min ja sytytettäisiin 1.8.2018, jolloin päivän pituus on jälleen 17h 04 min.

Julkaistu: 05.08.2017 06:00

Toimin taannoin monisairaan henkilön avustajana niin, että työsuhde päättyi avustettavani kuolemaan Tampereen keskussairaalassa. Olin avustettavani apuna muutaman tunnin hänen viimeisenä elinpäivänään ensiavussa, kunnes minut ajettiin ulos "häiritsemästä".