Julkaistu: 12.08.2017 06:00

Rauha hutausmaalla säilytettävä

Ahveniston hautausmaa sijaitsee ikivanhalla hirvieläinten kulkureitillä. Eläimet vaeltavat tämän harjualueen kautta, syksyisin ja keväisin, siirtyessään vuodenaikojen mukaisille laidunmailleen. Moottoritie ja kaupungin kasvu ovat kaventaneet edelleen tätä luontaista kulkureittiä.

Nyt tämän haitan hirvieläimille aiheuttanut nykyihminen aikoo saattaa päätökseen asian, ja kuinkas muuten kuin ampumalla, sehän me ihmiset osataan. Yllätyksellistä asiassa on, ettei kirkollammekaan näyttäisi olevan muita keinoja, tosin kuuluuhan seurakuntamme pääpaimen paikalliseen hirviseuraan aktiivijäsenenä. Saammeko piankin nähdä kirkkoherran pyssykourassa kyttäämässä riistaa, hautausmaan rauhassa?

Kyllä asia tulisi voida ratkaista toisin keinoin ja säilyttää hautausmaarauha koskemattomana.

Seurakunnan palkkalistoilla oli ainakin ennen puutarhureita, eivätkö he osaisi neuvoa koristekasveja jotka eivät ole hirvi-eläinten herkkua. Asia on varmasti ongelma muuallakin Suomessa.

Oikeustajuni mukaan ihmisen on annettava periksi luomakunnalle ja lakattava istuttamasta haudoille hirvieläinten herkku ruokia ja seurakunnan opittava hoitamaan ongelma, muutoin kuin ampumalla.

Hämeenlinnan Riistanhoitoyhdistyksellä oli kuusikymmenluvulla sopimus poliisilaitoksen kanssa, ettei varsinaisella kaupunkialueella metsästetä, se koski myös Ahveniston hautausmaata, asia vahvistettiin silloin toimittamalla poliisilaitokselle kartta sallitusta alueesta. Toivottavasti asiat hoidetaan näin jatkossakin.

Erkki Terälä

entinen hirven/peuran metsästäjä

 

Julkaistu: 14.10.2017 06:00

Syksyn kuuma poliittinen keskustelu on käyty eduskunnassa kiky-sopimuksen peruttamisesta. Koska kansantalous on kehittynyt ennakoitua paremmin, vaativat vihervasemmiston edustajat että kikyn lomarahaleikkaukset olisi peruttava pienipalkkaisilta, ahkerilta (snif) julkisen sektorin työntekijöiltä.