Julkaistu: 11.10.2017 06:00

Jukolan kirjaston alasajo lyhytnäköistä politiikkaa

Jukolan kirjaston siirtyminen Nummikeskukseen on ollut tiedossa jo jonkin aikaa. Kun nyt on käynyt selväksi, että kirjasto pienenee Nummikeskukseen siirtymisen yhteydessä viidesosaan entisestään, voidaan siirtymisen lisäksi puhua alueen kirjastopalveluiden alasajosta. Alle 100 neliön kirjasto ei pysty tarjoamaan laadukkaita palveluita Nummen yhtenäiskoulun noin 900 oppilaan lisäksi alueen asukkaille, muille kouluille ja päiväkodeille.

Tutkimusten mukaan heikon lukutaidon takia syrjäytymisvaarassa ovat vähävaraisten ja vähän koulutettujen perheiden lapset sekä maahanmuuttajat - juuri ne ryhmät, joita Jukolan kirjaston ympäristössä paljon asuu. Suomi eriarvoistuu hyvää vauhtia, ja meidän tulisi päätöksillämme pyrkiä jarruttamaan tätä eriarvoistumista eikä edistämään sitä. Hyvä lukutaito ehkäisee syrjäytymistä ja laadukkaat kirjastopalvelut puolestaan tukevat lukutaidon kehittymistä. Olen itse opettajana nähnyt, kuinka suuri merkitys kirjastolla ja sen ammattitaitoisella henkilökunnalla voi lapsen ja nuoren lukuinnostuksen herättäjänä olla.

Keskeisellä paikalla muiden palveluiden läheisyydessä sijaitseva Jukolan kirjasto on jo vuosien ajan tarjonnut alueen asukkaille, kouluille ja päiväkodeille laadukkaita kirjastopalveluita. Kirjasto on aidosti alueen olohuone ja monelle asukkaalle ainoa vapaa-ajanviettopaikka, jota mikään kirjastoauto ei voi korvata. Näin merkittävän, syrjäytymistä ehkäisevän palvelun alasajosta maksetaan tulevaisuudessa kallis hinta.

Marika Karhunpesä

Suomi toisena kielenä -opettaja,

Nummen yhtenäiskoulu

Hallituksen jäsen,

Jukolan koulun vanhempainyhdistys

Julkaistu: 14.10.2017 06:00

Syksyn kuuma poliittinen keskustelu on käyty eduskunnassa kiky-sopimuksen peruttamisesta. Koska kansantalous on kehittynyt ennakoitua paremmin, vaativat vihervasemmiston edustajat että kikyn lomarahaleikkaukset olisi peruttava pienipalkkaisilta, ahkerilta (snif) julkisen sektorin työntekijöiltä.