Julkaistu: 11.11.2017 06:30

Valinnanvapaus on työkalu, ei päämäärä

Isossa sote-uudistuksessa palveluiden tuotanto jakautuu usealle tuottajalle. Meillä Hämeenlinnassa monituottajamalli on ollut arkipäivää jo 2009 vuodesta alkaen. Jatkossakin palveluita tuottavat niin julkiset, yksityiset kuin kolmannen sektorin toimijat. Valinnanvapauden laajentaminen on hyvä mahdollisuus tehdä sosiaali- ja terveyspalveluista entistä asiakaslähtöisempiä, ja niin että ne vastaavat ihmisten erilaistuviin elämäntilaisiin ja tarpeisiin.

Julkisen toimijan rooli järjestäjänä on ensiarvoisen tärkeä. Yksityinen sektori voi toteuttaa, mutta julkinen valvoo, ostaa ja on isäntänä. Vahva järjestäjä panostaa palveluohjaukseen ja neuvontaan, siis ihmisen kokonaisvaltaiseen tilanteeseen ja tukemiseen. Digitaaliset palvelut mahdollistavat tämän entistä paremmin. 3 miljardin euron säästö on laskettu saatavan lisäämällä sähköisiä palveluja ja ottamalla kattavammin käyttöön parhaita ja vaikuttavimpia käytäntöjä, ja siirtämällä vihdoin painopiste korjaavista hyvinvointia edistävään ja pahoinvointia ehkäisevään suuntaan. Tähän tarvitaan ihmisten omaa sitoutumista, valintaa, motivaatiota. Sote ratkaistaan soten ulkopuolella.

Valinnanvapaus mahdollistaa, että ihmiset voivat itse päättää, kenen tuottamia palveluita käyttävät. Kilpailu taas kirittää kaikkia palveluiden tuottajia entistä parempaan laatuun. Siitä hyötyvät palveluiden käyttäjät, suomalaiset ihmiset. Saatavuuden ja laadun paraneminen puolestaan kaventavat väestön terveys- ja hyvinvointieroja. Tämän osoittavat myös kokemukset Ruotsissa ja Isossa Britanniassa.

Julkinen keskustelu on juuttunut erikoissairaanhoidon asiakasseteliin. Myös asiakassetelin tavoitteena on mahdollistaa ihmisille nykyistä sujuvampi pääsy hoitoon. Tässä nyt esillä olevassa uudistuksen kritiikissä ihmisen näkökulma oikeuteen valita ja oikeuteen saada tarpeellista hoitoa on likipitäen unohdettu. Kovinta ääntä käyttävät palveluiden tuottajat ja heidän etujensa puolustajat – niin julkiset kuin yksityiset. Erikoissairaanhoitoa ei romuteta, ei täällä Kanta-Hämeessä, kuin ei muuallakaan. ESH:n päivystystoiminta on hallituksen esityksen 24§:ssä erittäin tiukasti turvattu; asiakasseteliä ei saa käyttää, jos asiakas- tai potilasturvallisuus voi vaarantua” ja edelleen ”maakunta ei voi ottaa asiakasseteliä käyttöön sellaisissa kiireetöntä leikkaustoimintaa koskevissa palveluissa, joissa asiakassetelin käyttöönottaminen voi vaarantaa maakunnan liikelaitoksen lakisääteisistä tehtävistä suoriutumisen” ja vielä ”maakunta voi rajata asiakassetelin käyttöönoton laajuutta, jos se on välttämätöntä palvelukokonaisuuksien toimivuuden tai palveluiden kustannustehokkaan järjestämisen perusteella.”

Uudistus siis ei ole horjuttamassa erikoissairaanhoitoa. Niissä tehdään korkeatasoista hoito-, opetus- ja tutkimustyötä. Erikoissairaanhoidossa on jatkossakin pääosin julkinen tuotanto ja yksityinen täydentää sitä.

Meille kokoomuslaisille tärkeintä on rakentaa välttämätön soteuudistus ihmisten näkökulmasta. Tärkeintä on palvelujen, ei hallinnon uudistaminen. Niin julkisella kuin yksityisellä sektorilla sote-palveluita tehdään hyvin. Valinnanvapaudessa on kyse ajattelutavan ja koko systeemin muutoksesta: palveluiden keskiöön nousee ihminen.

Jenna Kankaanpää

puheenjohtaja

Hämeenlinnan Kokoomus

Sari Rautio

kaupunginhallituksen puheenjohtaja

maakuntahallituksen vpj

Hämeenlinna

Julkaistu: 16.06.2018 06:00

Kuinkahan kauan vielä tämä (todennäköisesti lumiauran kääntämä) merkki keskustan Citymarketin edessä nököttää aivan väärään suuntaan? Vähän saimme sitä liikutettua, ettei osu autoihin, mutta tarvitaan enemmän voimaa, että se saadaan oikein päin.

Julkaistu: 13.06.2018 06:00

Viime viikonlopun kuvakyssärin (HKU 9.6) vastauksessa torin leikkipaikasta oli asiavirhe. Pääyhteistyökumppanien joukosta puuttui Pihlajalinna Hämeenlinna. Toimitus pahoittelee kömmähdystä.

Julkaistu: 09.06.2018 06:10

Ihmettelen, että lehtenne julkaisee mielipiteitä, jotka kohdistuvat jonkun henkilön persoonaan. Tässä tapauksessa Heidi Kyröön radiojuontajana. Vastaan nyt kuitenkin viime lehdessä olleeseen. Ilmeisesti sama henkilö noita mollauksia kirjoittelee.