Julkaistu: 06.12.2017 06:00

Tässä ajassa

Nyt on aika toimia – EMU:n tulevaisuus pöydälle

  • Sirpa Pietikäinen on Kokoomusta edustava hämeenlinnalainen europarlamentaarikko.

EU on kuin fillaristi ylämäessä – haasteiden keskellä ei voi pysyä loputtomiin paikallaan. Euroopan haasteet korostuvat entisestään: globalisaatio syvenee, resurssipula ja digitaalinen vallankumous muuttavat toimialoja, ja Euroopan taloudellinen merkitys maailman mittakaavassa kutistuu.

Vastatakseen haasteisiin EU:n on löydettävä uusi sävel. Yksi ratkaisu kysymyksiin löytyy keskustelusta talous- ja rahaliitto EMU:n jatkosta, johon Suomenkin on nyt osallistuttava aktiivisesti.

 

Ajatus EMU:n syventämisestä ei ole uusi. Parlamentti ja komissio ovat esittäneet useita kannanottoja aiheesta viimeisen kymmenen vuoden aikana. Viimeisimpänä komissio esitteli keväällä viisi skenaariota Euroopan tulevaisuudesta ja julkisti pohdinta-asiakirjojen sarjan globalisaatiosta, puolustuksesta, rahoituksesta, sosiaalisesta ulottuvuudesta ja EMU:sta.

Poliittinen ja taloudellinen tilanne Euroopassa on muuttunut merkittävästi viimeisen vuoden aikana. Laskevat työttömyysluvut, talouskasvu ja Ranskan ja Saksan johdon sitoutuminen erityisesti EMU-alueen kehittämiseen ovat luoneet otollisen ilmapiirin viedä keskeneräisiksi jääneitä uudistuksia eteenpäin.

 

Komission puheenjohtajan Junckerin pitämä puhe unionin tilasta esitteli 14 kohtaa EU:n kehittämiseksi. Muutosten ytimessä on EMU:n vahvistaminen. Juncker esitti uutta Euroopan talous- ja finanssiministerin virkaa, eurooppalaista valuuttarahastoa ja verotuksen yhtenäistämistä. Sosiaalinen ulottuvuus liitettäisiin osaksi EMU:n tulevaisuutta takaamalla perustason turva.

Juncker myös toivoi unionista tehtävän demokraattisemman yhdistämällä komission ja Eurooppa-neuvoston puheenjohtajien tehtävät yhdeksi EU:n johtohahmoksi, joka valittaisiin eurooppalaisilla vaaleilla. Lisäksi rajavalvonnan ja tiedustelun vahvistaminen ja yhteinen maahanmuutto- ja puolustuspolitiikka olivat odotetusti esillä. Ehdotukset muodostavat hyvän kokonaisuuden Euroopan tuleviin haasteisiin vastaamiseksi.

Myös Ranskan presidentti Emmanuel Macron piti oman EU:n tulevaisuutta linjaavan puheensa, joka sisälsi paljon samoja rakennuspalikoita kuin Junckerin puhe. Euroalueen yhteistyön tiivistämisessä Macron nosti keskeiseksi EU:n sosiaalisen ulottuvuuden vahvistamisen. Tämä tarkoittaisi sitä, että minimipalkkojen tulisi hiljalleen lähentyä toisiaan ympäri Euroopan, kuten myös yritysveroasteiden ja sosiaaliturvamaksujen.

 

Tärkeimpiä elementtejä EMU:n kehittämisessä ovat tiivistyvän talous- ja budjettiyhteistyön lisäksi reilut työelämän pelisäännöt, perusoikeudet ja epäreilun verokilpailun purkaminen. Järjestelmän tulevaisuuden kannalta on tärkeää siirtää painopistettä säännöistä instituutioihin, jotta EMU:lle voidaan nykyistä paremmin taata kestävä ja läpinäkyvä rakenne.

Saksan vaalien tulos luo omat haasteensa projektin eteenpäin viemiselle. Äärioikeistolaisen Vaihtoehto Saksalle -puolueen nousu oli valitettavasti odotettavissa. Merkel on vaalien tuloksesta huolimatta toistanut kannatuksensa EMU-alueen kehittämiselle, joskaan tuki ei ole niin vahvaa kuin aikaisemmin.

 

Nyt on aika toimia. EU:n ytimeen muodostunut Macron-Merkel-akseli antaa hyvät edellytykset EMU:n kehittämiselle. Vahvistuva taloustilanne ja otollinen poliittinen ilmapiiri luovat mahdollisuuden rohkeampiin päätöksiin. Tässä keskustelussa myös Suomen on syytä olla aktiivinen. Suomen tulee olla mukana EU:n kehittämisprosessin ytimessä: EMU:n tulevaisuus tulisikin nostaa tulevan puheenjohtajuuskautemme kärkiteemaksi.

Julkaistu: 06.12.2017 06:10

Tuntemattoman sotilaan Honkajoki on saanut seuraajia. Honkajoki väsäsi ikiliikkujaa. Hän ilmestyi kuviin täydennysmiehenä ja oli kuntoisuusluokaltaan A-ryhmää. Honkajoen seuraajien kuntoisuusluokista ei ole mitään varmaa tietoa, mutta tuskin ovat ainakaan A-luokkaa.