Julkaistu: 06.12.2017 06:00

Tässä ajassa

Nyt on aika toimia – EMU:n tulevaisuus pöydälle

  • Sirpa Pietikäinen on Kokoomusta edustava hämeenlinnalainen europarlamentaarikko.

EU on kuin fillaristi ylämäessä – haasteiden keskellä ei voi pysyä loputtomiin paikallaan. Euroopan haasteet korostuvat entisestään: globalisaatio syvenee, resurssipula ja digitaalinen vallankumous muuttavat toimialoja, ja Euroopan taloudellinen merkitys maailman mittakaavassa kutistuu.

Vastatakseen haasteisiin EU:n on löydettävä uusi sävel. Yksi ratkaisu kysymyksiin löytyy keskustelusta talous- ja rahaliitto EMU:n jatkosta, johon Suomenkin on nyt osallistuttava aktiivisesti.

 

Ajatus EMU:n syventämisestä ei ole uusi. Parlamentti ja komissio ovat esittäneet useita kannanottoja aiheesta viimeisen kymmenen vuoden aikana. Viimeisimpänä komissio esitteli keväällä viisi skenaariota Euroopan tulevaisuudesta ja julkisti pohdinta-asiakirjojen sarjan globalisaatiosta, puolustuksesta, rahoituksesta, sosiaalisesta ulottuvuudesta ja EMU:sta.

Poliittinen ja taloudellinen tilanne Euroopassa on muuttunut merkittävästi viimeisen vuoden aikana. Laskevat työttömyysluvut, talouskasvu ja Ranskan ja Saksan johdon sitoutuminen erityisesti EMU-alueen kehittämiseen ovat luoneet otollisen ilmapiirin viedä keskeneräisiksi jääneitä uudistuksia eteenpäin.

 

Komission puheenjohtajan Junckerin pitämä puhe unionin tilasta esitteli 14 kohtaa EU:n kehittämiseksi. Muutosten ytimessä on EMU:n vahvistaminen. Juncker esitti uutta Euroopan talous- ja finanssiministerin virkaa, eurooppalaista valuuttarahastoa ja verotuksen yhtenäistämistä. Sosiaalinen ulottuvuus liitettäisiin osaksi EMU:n tulevaisuutta takaamalla perustason turva.

Juncker myös toivoi unionista tehtävän demokraattisemman yhdistämällä komission ja Eurooppa-neuvoston puheenjohtajien tehtävät yhdeksi EU:n johtohahmoksi, joka valittaisiin eurooppalaisilla vaaleilla. Lisäksi rajavalvonnan ja tiedustelun vahvistaminen ja yhteinen maahanmuutto- ja puolustuspolitiikka olivat odotetusti esillä. Ehdotukset muodostavat hyvän kokonaisuuden Euroopan tuleviin haasteisiin vastaamiseksi.

Myös Ranskan presidentti Emmanuel Macron piti oman EU:n tulevaisuutta linjaavan puheensa, joka sisälsi paljon samoja rakennuspalikoita kuin Junckerin puhe. Euroalueen yhteistyön tiivistämisessä Macron nosti keskeiseksi EU:n sosiaalisen ulottuvuuden vahvistamisen. Tämä tarkoittaisi sitä, että minimipalkkojen tulisi hiljalleen lähentyä toisiaan ympäri Euroopan, kuten myös yritysveroasteiden ja sosiaaliturvamaksujen.

 

Tärkeimpiä elementtejä EMU:n kehittämisessä ovat tiivistyvän talous- ja budjettiyhteistyön lisäksi reilut työelämän pelisäännöt, perusoikeudet ja epäreilun verokilpailun purkaminen. Järjestelmän tulevaisuuden kannalta on tärkeää siirtää painopistettä säännöistä instituutioihin, jotta EMU:lle voidaan nykyistä paremmin taata kestävä ja läpinäkyvä rakenne.

Saksan vaalien tulos luo omat haasteensa projektin eteenpäin viemiselle. Äärioikeistolaisen Vaihtoehto Saksalle -puolueen nousu oli valitettavasti odotettavissa. Merkel on vaalien tuloksesta huolimatta toistanut kannatuksensa EMU-alueen kehittämiselle, joskaan tuki ei ole niin vahvaa kuin aikaisemmin.

 

Nyt on aika toimia. EU:n ytimeen muodostunut Macron-Merkel-akseli antaa hyvät edellytykset EMU:n kehittämiselle. Vahvistuva taloustilanne ja otollinen poliittinen ilmapiiri luovat mahdollisuuden rohkeampiin päätöksiin. Tässä keskustelussa myös Suomen on syytä olla aktiivinen. Suomen tulee olla mukana EU:n kehittämisprosessin ytimessä: EMU:n tulevaisuus tulisikin nostaa tulevan puheenjohtajuuskautemme kärkiteemaksi.

Julkaistu: 11.07.2018 06:00

Toimittajalta

Vettä ja leipää

Tämän vuoden viljasadosta menetetään alkukesän Pro-Agrian arvion mukaan noin 30 prosenttia. Syynä on alkukesän kuivuus. Myös viime vuonna sää pilasi satokauden, joten viljasato on maassamme huono nyt jo kahtena perättäisenä vuonna.

Julkaistu: 27.06.2018 06:00

Mistä tietää, että on soittanut byrokratian linnakkeeseen? Siitä, että alkaa monotoninen konemusiikki, jonka väliin kuulee automaattipuhujan sanat ”Palvelemme hetken kuluttua, olkaa hyvä ja odottakaa”. Sitä kun tunnin kuuntelee, niin huonomuistisempikin osaa ulkoa tuon värikkään lauseen.