Julkaistu: 10.01.2018 06:00

Tässä ajassa

Viherympäristöistä iloa kaupunkilaisille

  • Sirpa Pietikäinen on Kokoomusta edustava hämeenlinnalainen europarlamentaarikko.

Luonto rauhoittaa ja antaa energiaa. Se puhdistaa ja virkistää.

Me suomalaiset olemme tottuneet asumaan lähellä luontoa ja puhdas luonto onkin usealle meistä osa arkipäivää. Maailma kuitenkin kaupungistuu huimaa vauhtia ja kaupungit tiivistyvät, usein juuri luonnon ja viherympäristöjen kustannuksella.

 

Kaupunkeihin on kuitenkin mahdollista rakentaa viherympäristöjä, joiden hyödyt ulottuvat monille elämän osa-alueille. Kasvillisuus auttaa esimerkiksi vähentämään ilman hiilidioksidipitoisuutta, lieventämään äärimmäisten sääilmiöiden vaikutuksia ja hyvin suunniteltuna suojelee luonnon monimuotoisuutta.

 

Rakennetuilla viherympäristöillä on myös tärkeitä terveysvaikutuksia. Niihin kuuluvat puhtaampi ilmanlaatu, äänisaasteen vähentäminen sekä liikkumaan kannustaminen. Vihreä kaupunkiympäristö mahdollistaa luonnosta nauttimisen myös heille, joille luontoon pääseminen on vaikeampaa. Myöskään taloudellisia vaikutuksia ei saa unohtaa. Vihreät naapurustot ovat arvokkaampia ja houkuttelevampia.

 

Vuosi 2018 on kulttuuriperinnön eurooppalainen teemavuosi. Aikaisemmin vuosien teemoja ovat olleet esimerkiksi 2007 yhdenvertaiset mahdollisuudet ja 2015 kehitysyhteistyö.  Teemavuosien tarkoituksena on nostaa esille merkittäviä teemoja, kiinnittää huomiota niiden tärkeyteen ja muuttaa asenteita.

 

Ajatuksena on, että vuodesta 2020 voisi tulla eurooppalainen vihervuosi. Vuoden suunnittelua koordinoi eurooppalainen viherrakentajien järjestö ELCA ja mukaan on saatu jo useita viherrakennusalan järjestöjä. Mukaan on pyydetty myös eri alojen asiantuntijajärjestöjä, kuten allergia- ja astmajärjestöjä, liikuntajärjestöjä ja vammaisjärjestöjä, jotta mahdollisimman moni näkökulma saadaan kuuluviin viherympäristöistä puhuttaessa.

 

Vihervuoden tavoitteena on korostaa rakennettujen viherympäristöjen ja luonnon potentiaalia eurooppalaisen elämänlaadun parantamisessa. Kaupunkiympäristöt luovat ja kohtaavat haasteita niin ihmisten terveydelle kuin ympäristöllekin. Näihin haasteisiin rakennettu viherinfrastruktuuri voisikin vastata helposti ja kustannustehokkaasti.

Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty – hyvä vihersuunnittelu ei maksa paljoa, mutta antaa moninkertaisesti.

Julkaistu: 13.01.2018 06:10

Yhtä varmaa ihmiselämässä kuin syntymä on, että jokainen meistä lopulta kuolee. Kuolemaan liittyy vahvoja pelkoja. Useimmiten pelot liittyvät kipuun. Saanko riittävästi apua ja lievitystä tuskiini, kun niitä tarvitsen vai muuttuvatko ne niin sietämättömäksi, etten niitä kestä?

Julkaistu: 13.01.2018 06:00

Toimittajalta

Liikkumisen iloa

Oikuttelevat talvikelit asettavat liikuntaharrastajan kärsivällisyyden koetukselle. Lenkkeilyn harrastajaa liukkaat tiet eivät oikein houkuttele, ja aivan viime viikkoihin asti myös luistinratojen ja latujen kunto on ollut vähän niin ja näin.