Julkaistu: 10.02.2018 06:00

Kuntakolumni

Kuntapäättäjät uuden edessä

  • Kari Ventola (kok.) on kokenut kunnallispoliitikko, joka analysoi asioita konsultin kokemuksella.

Maakunta- ja sote-uudistukset muuttavat merkittävästi kuntien tehtäviä. Päättäjät ovat uusien haasteiden edessä.

Kuntalaisten palveluiden järjestäminen on ennen ollut helppoa. Toimintaympäristön muutokset ovat olleet hitaita ja helposti ennakoitavissa. Poikkeuksen ovat tehneet vain voimakkaimmin kasvavat Etelä-Suomen keskukset, joiden väestökasvu on koetellut palvelutuotannon rajoja.

 

Aikanaan, kun taloudellinen tilanne oli helpompi, kyläpolitikointikin oli mahdollista. Talouden kiristyttyä jouduttiin keskittymään vain koko kunnan asioitten hoitoon. Monessa kunnassa on jouduttu tarkistamaan palveluverkostoja. Vaikeita ratkaisuja on tehty mm. kouluverkkoa karsimalla.

Useassa kunnassa taloudellinen liikkumavara kapenee sote-uudistuksen yhteydessä. Jäljelle jääviin palveluihin on käytettävissä vähemmän rahaa kuin ennen. Elinvoiman kehittäminen on jo nyt kuulunut kuntien tehtäviin, mutta jatkossa se nostetaan voimakkaammin esille. Tavoitteena on menestyvä kunta, jossa asukkaat sekä yritykset voivat hyvin ja johon halutaan muuttaa.

 

Elinvoimaisessa kunnassa terveyttä edistetään ja liikuntaan kannustetaan. Monipuolinen kulttuuri kukoistaa. Kunnassa on turvallista ja viihtyisää asua. Kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen on monipuolista, kaikkien hallintokuntien yhteistyötä.

Taloudellisesti elinvoimaisessa kunnassa on kasvuyrityksiä, jotka luovat uusia työpaikkoja. Niiden ansiosta kunnan väkiluku ja verotulot kasvavat. Kunnan taloutta voidaan tällöin hoitaa suunnitelmallisesti ja hallitusti.

Elinkeinojen edistäminen tuo uusia haasteita. Yritykset tekevät itsenäisesti omat päätöksensä. Kunnat voivat vain luoda yritysten toiminalle edellytyksiä tonttien kaavoituksella, liikenneratkaisuilla, työvoima- ja koulutuspolitiikalla. Toimenpiteitä, jotka vääristävät kilpailua, ei voi tehdä. Alihintaisten teollisuustonttien ja –hallien tarjonta on mennyttä aikaa.

 

Tulevaisuudessa päättäjät joutuvat toteamaan, että nykyistä useammin kuntien käynnistämät kehittämishankkeet eivät johda haluttuun lopputulokseen. Riskejä joudutaan ottamaan ja hyväksymään myös mahdolliset epäonnistumiset.

Johtavat luottamushenkilöt ja viranhaltijat joutuvat yhdessä kehittämään uusia toimintamalleja, joilla tunnistetaan yritysten tulevien vuosien tarpeet ja panostetaan niihin. Kehittäminen voi myös vaatia uusien seudullisten tai maakunnallisten yhteistyöverkostojen rakentamista.

Kunnissa myös päättäjien enemmistö on sitoutettava elinvoiman kehittämiseen. Se on useimmille päättäjille uudenlaista, ennen kokematonta toimintaa.

Julkaistu: 26.05.2018 06:00

Kuntakolumni

Perhekeskus

Sote- ja maakuntauudistuksen toteutuessa on entistäkin tärkeämpää kiinnittää huomiota siihen, että asukkaat löytävät tarvitsemansa oikeat palvelut helposti. Tähän tähtää myös hallituksen yksi kärkihankkeista LAPE-hanke.

Julkaistu: 23.05.2018 06:00

Yleensä vallassa olevat diktaattorit ja muut ns. kehitysmaiden johtajat rakennuttavat valtakaudellaan jonkinlaisen muistomerkin. Taivaisiin silloin kurotellaan, sillä pytingin pitää olla mahdollisimman korkea ja näyttävä. Rakennus nimetään tietenkin tämän suurmiehen mukaan.