Julkaistu: 16.05.2018 06:10

Janakkalan mahdottomat tavoitteet

Olen aina pitänyt Seppo Rehusta tolkun miehenä. Hänen kiinnittäessään kolumnissaan Hämeenlinnan Kaupunkiuutisissa 9.5.2018 huomiota Janakkalan kunnan uuden kuntastrategian tavoitteisiin voin todeta Rehusen osuneen kirjoituksessaan naulan kantaan. Tarkasteltiinpa Janakkalan asukastavoitetta vuoteen 2030 mennessä miltä suunnalta tahansa, voidaan helposti todeta, että tavoite ei ole realistinen. On sinänsä hyvä, että kuntapäättäjät ovat pystyneet sopimaan tavoitteesta, mutta selvästikään he eivät ole ymmärtäneet, että odottamalla tai ns. onnenpotkua toivomalla mitään tavoitetta ei voi saavuttaa. Voidaan perustellusti asettaa kysymys: Varaudutaanko Janakkalassa jatkossa myös kunnallisten palveluiden lisäämiseen asetetun tavoitteen edellyttämällä tavalla?

Ajatus Janakkalan tulevasta kehityksestä saattaa liittyä myös siihen taannoiseen harhakäsitykseen, että ns. Suomen kasvukäytävän eli HHT-akselin varrella olevat kunnat voisivat kehittyä Helsingin ja Tampereen ”imussa” tekemättä itse minkäänlaisia ponnistuksia. Näinhän ei asianlaita ole ja sen ovat joutuneet huomaamaan niin Hämeenlinna, Janakkala kuin Riihimäkikin. Käsitys siitä, että Suomen kasvukäytävä aiheuttaisi helppoja itsestään selviä myönteisiä vaikutuksia, ei pohjaa realismiin. Yltääkseen nyt julkistettuun tavoitteeseen tulisi Janakkalan kunnalla olla sellaisia eväitä, joista meillä tavallisilla kuntalaisilla ei ole tietoa. Tiedossamme ei ole Uudenkaupungin autotehdasta, tiedossamme ei ole Janakkalaan sijoittuvaa litium kaivosta ja paria akkutehdasta kuten Vaasan seudulla eikä tiedossamme ole muitakaan vastaavia hankkeita, jotka voisivat johtaa tavoitteen saavuttamiseen. Haluamatta olla ilonpilaaja voin olla Seppo Rehusen kanssa samaa mieltä myös siitä, että jo asukasmäärän 17.500 saavuttaminen vaatii Janakkalan päättäjiltä erityisen voimakasta ponnistelua eivätkä asiaa mitenkään helpota mahdolliset valtuustokausien väliset epäjatkuvuuskohdat tavoiteajattelussa ja operatiivisen toiminnan suuntaamisessa.

Jos esitetty tavoite lopulta hyväksytään Janakkalan kunnanvaltuustossa, tulee valtuutettujen päätöksen yhteydessä selvittää, millä keinoilla ja toimilla aiotaan haasteista selviytyä. Pelkkä toteamus hyvästä tavoitteesta ei riitä. Mikäli epäilykseni osuvat oikeaan, ovat tavoitteen asettelun taustalla osaltaan ketterät kuntakonsultit. Palkkionsa kuitattuaan nämä asiantuntijat siirtävät vastuun savolaiseen tapaan kuulijalle. Kun esitetään tässä yhteydessä välttämätön kysymys, kuka vastaa tavoitteesta ja sen saavuttamisesta, saattaa olla varsin vähän vapaaehtoisia ilmoittautumassa. Tämä onkin se oleellisin asia. Yleisesti ottaen kuntien toiminnassa kun kukaan ei viime kädessä vastaa mistään. Lisäksi on hyvä vielä pohtia hetki sitä mitä tapahtuu, jos tavoitteisiin ei päästä. Kenelle tulee sanktioita ja minkälaisia ne mahdollisesti ovat.

Mikäli asian valmistelijoihin on valmistelun aikana tarttunut jonkinlainen hurmostila, on syytä todeta, että varsinainen hurmostila tarvitaan pitkäkestoisena erityisesti siltä kunnan henkilöstön osalta, joka tulee käytännössä toteuttamaan tulevaisuudessa tarvittavat ankaran haasteelliset tehtävät. Paljon on puhuttu eri kunnissa niin sanotuista elinvoimatekijöistä ja siitä miten kuntakohtaista elinvoimaa olisi mahdollista lisätä. Ehdotonta viisastenkiveä ei ole tässä yhteydessä vielä löydetty. Lähtökohdat huomioon ottaen on Janakkalalla esitetyt tavoitteet saavuttaessaan mahdollisuus lisätä tietoa ja osaamista kuntakohtaisten tavoitteiden saavuttamisessa oleellisella tavalla. Helppoa se tuskin tulee olemaan, mutta vanhan viisauden mukaan; ”yrittänyttähän ei laiteta”.

Kari Marttinen

Janakkala

Julkaistu: 26.05.2018 06:10

Muuttuipa aurinkoinen kevätkesän päivä vielä aurinkoisemmaksi lukiessani tuoreen hämeenlinnalaisen ajatuksia uudesta kotikaupungistaan.

Ja ilmeisesti tuore toimittajakin lähti mukaan myönteisiin ajatuksiin!

Julkaistu: 23.05.2018 06:00

Oli viesti: "työllistetään ensin suomalaiset". Miksi työ ei kelpaa. No tietenkin siksi, että ammattiyhdistysliike on saanut aikoinaan aivan liian suuren vallan! On sen seurauksena saatu lokosat olot vaikkei tekisi mitään - siis ollaan vain ja syleksitään kattoon.