Julkaistu: 18.03.2017 01:01

Annetaan nuorille tulevaisuus!

Olemme saaneet kuluvan valtuustokauden seurata ammatillisen koulutuksen kehitystä koulutuskuntayhtymä Tavastian valtuustosta. Jokavuotiset, aina entistä isommat leikkaukset, heikentävät oppilaitosten mahdollisuuksia kouluttaa vankkoja ammattilaisia. Muutokset ovat olleet rajuja niin opiskelijoille kuin henkilökunnallekin, joiden on hyvin pienellä varoitusajalla sopeuduttava hyvinkin radikaaleihin muutoksiin.

Nyt käynnissä on ammatillisen koulutuksen kokonaisuudistus, jonka pitäisi olla voimassa vuoden 2018 alusta. Oppisopimuskoulutuksen uudistamisen ja niin sanotun koulutussopimuksen, eli työpaikoilla tapahtuvan opiskelun, suhteen ei kuitenkaan ole tehty riittäviä muutoksia.

Yritysten tulisi olla valmiita kouluttamaan laadukkaasti ja tasalaatuisesti opiskelijoita entistä laajemmin. Pienten yritysten resurssit järjestää koulutusta ovat kuitenkin usein riittämättömät. Pienestä henkilöstöstä ei usein ole mahdollista tarjota kokoaikaista työssä opettajaa, kun se samalla vie aikaa yrityksen ydintoiminnasta. Vaikkapa tarjoilijan tai koneistajan ammattitaito ja kouluttaminen kun vaatii aivan erilaista osaamista. Työntekijän motivaatio, halu ja taidot ohjata vaativat omalta työyhteisöltään ja esimiehiltään tukea ja mahdollisuuksia.

Meidän tulee muistaa, että oppilailla on oikeus hyvään opetukseen ja ammattitaidon perusteisiin, joilla voi selvitä työelämässä. Oppilailla on myös oikeus opettajiin, joilla on tarvittava ja ajantasainen ammattitaito ja rauha tehdä oma työnsä.

Nuorten 15–24-vuotiaiden työttömyysaste oli tammikuussa 2017 23,5 prosenttia, mikä oli 2,3 prosenttiyksikköä suurempi kuin vuotta aiemmin. Me haluamme, että jo peruskoulun yläasteella puututaan enemmän tukea tarvitsevien oppilaiden kannustamiseen ja motivoimiseen. Ongelmiin pitää puuttua, ennen kuin ne kasvavat liian suuriksi ja vaikeuttavat pääsyä ja sopeutumista toisen asteen opintoihin. Tuen puuttuessa ongelmat näkyvät työpaikoilla tai opintojen jäädessä kokonaan kesken.

Toivomme, että me kaikki heräämme tähän todellisuuteen. Huoli on yhteinen. Yhteistyötä täytyy lisätä ja tiivistää, jotta nuorillemme taataan vahva pohja tulevaisuuteen.

Julkaistu: 26.04.2017 01:01

Ranteessa pidettävää hälytintä pitää seurata. Jollei se hälytä apua, sitä painaessa. Pitää siinä oleva vika  korjata. Muuten ei ihminen saa apua tarvittaessa. Joko syy löytyy usein itse painettavasta hälyttimestä itsestään.

Julkaistu: 22.04.2017 01:01

Kaupunkiuutisssa 12.4. keskiaukeamalla uusien valtuutettujen kuvakoosteessa oli Janakkalan kohdalla virhe. Kuvakoosteessa Rita Kannisto oli liitetty virheellisesti Keskustan riveihin, vaikka Kanniston oikea puolue on Kokoomus. Toimitus pahoittelee virhettä.

Julkaistu: 22.04.2017 01:01

Kiertokapula ei ole vastannut mielipidepalstalla esitettyihin seuraaviin kysymyksiin.

Miksi Kiertokapula hakee ely-keskukselta lupaa haudata kaatopaikalle tietoturvajätettä, joka on 100%:sti kierrätyskelpoista ja toimii näin törkeästi tietoturva- ja jätelain säädöksien vastaisesti?

Julkaistu: 07.04.2017 14:03

Viime kuntavaaleissa valtakunnallinen äänestysprosentti oli 58,3. Toivottavasti näissä kuntavaaleissa ihmiset äänestäisivät aktiivisesti, ja äänestysprosentti nousisi hieman. On tärkeää, että kaikki kuntalaiset pääsevät vaikuttamaan itseään koskevaan päätöksentekoon ja kuntapalveluihin.